Slot Uitboren

  1. Slot Uitboren Deur
Uitboren
De containers niet onder druk brengen, snijden, lassen, hard of zacht solderen,uitboren,slijpen of blootstellen aan warmte, vlammen, vonken, statische elektriciteit [..]
perkins.com
Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind, or expose such containers to heat, flame, sparks, static electricity, or other sources of ignition.
3. De cilinder van de sleutelschakelaar moet beveiligd zijn tegenuitboren.
3. The key switch shall be provided with a cylinder drill obstruction.
De door een luchtmotor aangedreven minifrees is ontworpen voor lastige
[..] [..] frezen, boren enuitboren,die eerder onmogelijk [..]
werden geacht zonder bewerkelijke demontage.
[..]
for rugged onsite machining such as
[..] milling, drilling and boring applications on [..] [..]
without extensive disassembly.
Boren enuitborenis niet toegestaan.
Do not drill or counterbore.
Hij belde een lokale workshop en liet de spigot er afhalen en de gatenuitborentot sleufgaten.
He called a local workshop and had the spigot removed and the drilling holes drilled into slots.
[..] kunt u ook de puntlassen of popnagelsuitborenof uitfrezen.
hennig-inc.com
[..] the weld spots or rivets can also be drilled or milled out.
hennig-inc.com
Na het opzoeken enuitborenvan de popnagels gaf de verwijdering van de strip verder geen problemen.
After finding and then drilling out the rivets, the removal of the strips presented no further problems.
Dankzij het i- lock balhoofdstel systeem is hetuitborenvan de stuurbuis en het inzetten van een ahead klemconus overbodig.
Thanks to the i-Lock headset system there is no need any more to drill into the steer tube or to use an Ahead clamp.
Hoogwaardige cilinder geeft maximale bescherming tegen manipulatie enuitboren.
High-quality cylinder provides maximum protection against theft-drilling.
[..] [..] carbon stuurbuis voor mechanische belastingen en beschadigingen beschermd, het conventioneleuitborenvan de stuurbuis en het bekende ahead insert zijn overbodig.
canyon.com
By rendering conventional tube drilling and clamping cones superfluous, the i-Lock headset system protects the carbon steerer from mechanical stress and damages.
[..] het geïntegreerde cilinderslot o.a. beveiligd tegenuitboren,uittrekken, lockpicking en koelspray.
powerlock.nl
The integrated cylinder lock is highly resistant against drilling, lock picking and torsion tools.
Met de FLOFO kan je ook bestaande waterputtenuitboren.
The FLOFLO can also be used to drill out existing water wells.
De eerste behuizingstift en minstens een van de eerste drie kernstiften zijn van gehard staal (als extra beveiliging tegenuitboren)
The first driver pin and at least one of the first three key pins made of hardened steel (as an additional anti-drilling protection)
De beetjes hebben ruw malen, het gebeëindigde malen,
[..] het boren, hetuitborenen andere verschillende types.
[..] milling, drilling, reaming and other different types.
tctrouterbit.com
De balans voor het hangen is gevonden door hetuitborenvan grote gaten in het paneel, de sporen van deze handeling liggen onder het object op de vloer.
The correct balance for hanging was found by drilling large holes in the panel and the traces of this process lie on the floor under the object.
[..] weersbestendig, tegenuitborenbeveiligd slot dat optimaal beschermd is tegenuitborenen inbreken.
ridgid.eu
[..] drill-resistant, weather-resistant lock making it virtually impervious to drilling and pry-in.
ridgid.eu
Hetuitborenvan gaatjes: [..]
Oppervlakkige gaatjes kunnen met de laser behandeld worden en behoeven over het algemeen ook geen verdoving.
The drilling of holes: Superficial [..]
holes can be treated with the laser, and generally also require no anesthesia.
Met een standaardboormachine en speciale trapboor eenvoudig het gatuitboren.
Use a standard drill and a special step drill bit to drill out the hole.
[..] betreft, is het zo dat de Zwitserse douane van een wiel kaas een stuk afsnijdt, terwijl de Italiaanse industrie in de kaas stukkenuitboort.
eur-lex.europa.eu
The method used by Swiss customs is to remove a section of the wheel of cheese, while the Italian industry makes core borings into the wheel.
[..]
chassis van aluminium en de 4,2-liter V8-motor, die was afgeleid van zijn
[..] voorganger, werd lateruitgeboordtot 5,0 liter.
[..]
monocoque chassis, and the 4.2 litre V8 engine, derived from its
[..] predecessor, was later upgraded to a 5.0 litre [..]
jaguar.com
[..] vervolgens worden de bovenste en onderste cementeerpluggen en de verharde cement in de bodemuitgeboord.
gdfsuezep.nl
De cement hardens, next the upper and lower cement plugs in the hardened cement are drilled out.
Daarom moet het boorgat ca. 1 mm groter wordenuitgeboorddan de diameter van de gebruikte schroef.
Therefore, the borehole should be drilled roughly 1 mm larger than the diameter of the actual screw.
Na het lossolderen van de microfoonplug heb ik de 4 contacten verwijderd en de pluguitgeboord,zodat de buitenkant met schroefdraad en moer overbleef.
After desoldering the microphone socket, I have removed its 4 contacts and drilled the inside of the socket, so that the threaded outside and washer remains.
Eerst wordt de steen rond gemaakt, daarna worden de gaten een voor eenuitgeboord.
First the stone is made round; then the holes are drilled one at a time.
Al naar gelang de diameter, worden ze aangeboden met inserts M6-M8 en 7x150 ofuitgeboordzonder inserts Ø 5,5.
Depending on their size, they are offered with M6, M8 and 7x150 female threaded brass inserts, or with a plain 5.5mm diameter drilled base.
In plaats daarvan heb ik de gaten 10mm diepuitgeboordnaar 0,5mm minder dan de buitendiameter van de plastc slang.
In stead of that i drilled the holes 10 mm deep with a diameter of 0,5 mm less than the outside diameter of the plastic hose.
[..] de klinknagels heb ik ook verderuitgeboord,aangezien deze rapieren vrij grote [..]
klinknagels hadden.
I also drilled out the rivet holes, as these rapiers had fairly large rivets.
Er zijn overal ook honderden ringen te zien die zijnuitgeboordin de kalk. Het is niet erg duidelijk waartoe ze dienden, omdat ze nogal variëren in plek en grootte (systeem om kleinvee vast te binden, voedingsmiddelen op te hangen, takels vast [..]
sites-en-perigord.com
Everywhere you can also see hundreds of rings carved into the limestone, whose purpose is still somewhat vague given the wide range of sizes and the different locations on the walls (for tethering small cattle, hanging up food, hoisting, etc.).
Slot uitboren youtube

Slot Uitboren Deur

Starburst slot uitboren. 4/6/2017 0 Commentaires Royal Panda r ett etablerat online casino som nda sedan starten har jmfrt sig Live casino: Sveriges bsta live casino. Slot Uitboren, penticton casino poker room, blackjack barbecue dry rub, 0 attunement slots dark souls. Deposits of £10, £20, £50, £100 matched with a bonus offer of same Slot Uitboren Kosten value (14-day expiry). Total of four (4) Deposit bonuses + bonus spins offers available. 35x real money cash wagering of bonus offer amount must be met (30 days from deposit) on eligible casino games. Cilinder of compleet slot laten vervangen. Blackjack font download. De voornaamste reden dat de slotenmaker een cilinderslot uitboren niet vaak toepast, is dat nadien vaak het cilinderslot vervangen moet worden. Gaat u zeer voorzichtig te werk, dan kan het ook voldoende zijn om enkel de cilinder van het slot te vervangen.